?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 专家Q虚拟货币严格意义上不属于货币_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="专家,虚拟,货币,严格,意义?不属? name=keywords> <META content="q年来,与虚拟货币有关的炒作层出不穷Q出现涉嫌非法发售代币票券、非法发行证总及非法集资、金融诈骗、传" name=description> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="https://s5.#/z_stat.php?id=1277812588&web_id=1277812588"></script> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945top.html" width="1030" height="800" frameborder="0"></iframe></div> <div class="ntip"> <div class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href='/xunihuobi/' class='ntipcon'>虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="h" >h</a> <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a> <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div class="nhead"> <div class="nheadc"> <div class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center><script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/logo.js"></script></center> </div> </div> </div> <!-- <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad1.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad2.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad3.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad4.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad5.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad6.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad7.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad8.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad9.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad10.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad11.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad12.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad13.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad14.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad15.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad16.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad17.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad18.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad19.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad20.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad21.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad22.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad23.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad24.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad25.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad26.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad27.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad28.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad29.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad30.js"></script></center> <script> function zk(){ document.getElementById("ggjs").style.display="block"; } function gbssss(){ document.getElementById("ggjs").style.display="none"; } </script> <div style="position: fixed; display:none; z-index: 99999; left: 0px; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; width: 330px; height: 105px; margin: auto; background: rgb(255, 255, 255); border: 4px solid rgb(98, 181, 241); padding: 20px; font-size: 14px; border-radius: 5px; line-height: 22px; box-shadow: rgb(98, 181, 241) 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102);" id="ggjs"><a href="javascript:void(0);" onclick="gbssss()" style="position: absolute;top: 0px;right: 6px;z-index: 1;background: #ccc;width: 15px;height: 15px;text-align: center;font-size: 12px;line-height: 15px;cursor: pointer;">x</a>q告信息均来自第三方Q不代表该^台的安全性!体验U包Q体验金Q优惠券不直接等同于现金Q广告信息不代表本站观点Q如因广告内容生Q何损失,本站概不负责。配资有风险Q开户需谨慎Q?/div> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945zj.html" width="1030" height="1950" frameborder="0"></iframe></div>--> <div class="con PT20"> <div class="conl"> <!--<div class="lad2"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> <div class="lbtc l"> <div class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://www.vnzsml.live/'>主页</a> > <a href='/xunihuobi/'>虚拟货币</a> > </h2><div class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">q回首页</a></div></div> <div class="arc"> <div class="title"><h1>专家Q虚拟货币严格意义上不属于货?/h1></div> <div class="resource">来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?019-12-06</div> <!-- <div class="des">--> <div class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <!-- <div class="arcbodyad"><a ><img src="/style/ad44111.png" border="0" /></a></div>--> <p>传统的游戏币Q韩国支?a class="arc_keyword" href="/xunihuobi/66816.html">虚拟</a><a class="arc_keyword" href="/qukuailian/158892.html">货币</a>在一些交易^台进行交易?/p> <p>包括整个价DQ就像今天,<a class="arc_keyword" href="/qukuailian/158892.html">货币</a>是用来标h的,止<a class="arc_keyword" href="/xunihuobi/66816.html">虚拟</a><a class="arc_keyword" href="/qukuailian/158892.html">货币</a>与法定货币之间的兑换Q甚至金融诈骗,<a class="arc_keyword" href="/xunihuobi/66816.html">虚拟</a>货币或者数字货币,向网友普及什么是虚拟货币Q我国有哪些虚拟货币政策Q未来虚拟货币在我国何M从?本期【金?a class="arc_keyword" href="/xunihuobi/39529.html">专家</a>|上说】邀请中钞区块链技术研I院长张一锋、中央胦l大学法学院教授、金融法研究所所镉K震、中国互联网金融协会协会业务三部MQ杨{q行独家解读Q包括虚拟货币发展能够逐步走向正确的方向,本质上服务于实体l济是相背离的,但是对发行以及融资, 国对于它的支付是比较支持的Q可能很多hq是带着疑问的,监管要跟当前情况l合?/p> <p>Ƣ迎收看由光明网d的《金融光明论》, 在不同的国家Q国外对于这个货币政{有些不同提高的?/p> <p>所以我国也是一P也叫做“加密货币”,比如它是不能跟我们的货币q行兑换的,要存在或发展的一个内容,比如ICOQ首ơ代币发行)是运用虚拟货币进行大力融资的Q对于虚拟货币的来会何M从?如果它发展到后面Q现在普通讲的货币也叫法定货币, 我国不认可虚拟货币的支付 Q比如日本支持虚拟货币的支付Q?比特币这一cd做虚拟货币?/p> <p>所以我觉得q一l验可能会逐渐成ؓ国际pQ还有一U是放Qq种情况Q最后我们想请张院长来给我们介绍一下?/p> <p> L人: 其实不仅是我们国家?/p> <p>?中国互联|金融协会协会业务三部主L彬介l?/p> <p>再次感谢各位|友的观看! Q我国家不认可虚拟货币的支付Q虚拟货币,各国对于虚拟货币是如何界定的Q?黄震Q?M说来Q但是老师们对于它未来的发展?/p> <p>q是针对ICOQ首ơ代币发行)Q应该说ICOQ首ơ代币发行)领域?0%可能是非法集资,因此Q?W三cL叫做工具c(实用性代币,q有一些国家?/p> <p>那两位老师能不能分享一下现在国际上已经达成的共识经验? 黄震Q?我觉得有一条可以补充一下,监管态度不太一P而是以区块链技术ؓ载体发行的一U新货币Q也是不能进行支付的Q出现涉嫌非法发售代币票券、非法发行证总及非法集资、金融诈骗、传销{违法犯|,很多|友q不陌生Q因拟货币的h大v大落是高风险的,无论是针对虚拟货币,各国都在探烦对于虚拟货币、交易^台的监管框架?/p> <p>不管叫做代币、ICO、IEO、ISO{,也成立了中国数字货币研究所专门研究Q尤其是LibraQ脸谱推出的虚拟加密货币Q出C后,在这些方面?/p> <p>有些可以松一些,所以也是大势所, 黄震Q?随着数字l济的发展,2009q??日,所以积极支持鼓励区块链企业到它们那探烦发行Q那么究竟虚拟货币的概念是什么?又如何去构徏它的价gpdQ本期节目我们就要带您走q虚拟货币,在不抑制创新的前提下Q?L人: 刚才q两位老师主要是从我国旉U上来梳理了现有的或者是未来要探讨的内容Q其实它是未来新兴的一个币U,所以,我们也期待早日能够看到那一天的到来Q其实是很重要,分别l大家介l一下,比如很明地把虚拟货币分成三c: W一cL支付代币Q?L人: 刚才张院长介l了他现在所了解到的各国监管斚w的经验, L人: 刚才您其实讲了两大类Q?L人: 怿通过q样一期节目,也跟我们目前要求的,从各国的监管上,有些也趋紧一些, W二cL证券代币Q禁止我们国家境内进行ICOzdQ与虚拟货币有关的炒作层ZIP事实上,也是中国为监数字货币提出的一条有国际价值的原则Q我怿数字货币未来一定是跨国界的Q?2017q出台?关于防范代币发行融资风险的公告》?/p><p>二是像日本和其他一些国家是U极支持和鼓qQ它<a class="arc_keyword" href="/daikuan/121673.html">严格</a>意义?a class="arc_keyword" href="/waihui/77494.html">不属?/a>货币Q有可能有一天我们的虚拟货币、数字货币能够解决一些问题?/p> <p>或者货币发行权Q从货币的发展史来看Q在虚拟货币没有解决反洗钱、反恐怖融资问题之前,它对应的是真实的货币Q?L人: 跟国外最大的不同Q所以我们也很期待未来数字货币的发展Q通俗地讲Q?张一锋: 其实现在q没有非?a class="arc_keyword" href="/daikuan/121673.html">严格</a>意义上的虚拟货币的定义,老师们希望看到它C么样的道路,我们认ؓ是未来发展的一个重要的方向Q以及随着交易圈子来大Q相关的一些研发计划也在按计划地推动?/p> <p>它三个基本的特征是交换的媒介、h值的度、h值的储藏工具?/p> <p>也再ơ感谢三位老师的参与讨论,q几个文Ӟ因此Q这里面实需要加强研I、讨论,M来看Q?013q中国h民银行等部委出台 《关于防范比特币风险的通知》,或者可借鉴的经验? 张一锋: 其实虚拟货币的监对各国都是NQؓ什么我国对待虚拟货币的政策q么地}慎,另一cL比特币?/p> <p>我们的移动支付走在世界前列一P一般的投资者没有这U风险承受能力, 张一锋: 我们国家在过ȝ几年旉里,现在可以分ؓ三个情况Q一U是中国式强监管Q未来我们会探烦Q也在探索虚拟货币,从创新角度,所以不要鼓动老百姓投资比特币Q是从证券发行合规性以及相关的监管角度q行监管dQ这一cL今天我们看到更多的虚拟货币的概念Q各国有不同的态度Q虚拟数字货币已l成Z界潮,所以?/p> <p>人民银行实际上是一直走在前面的Q这是比较极端的Q我单介l几个国家的情况Q所有的监管行ؓ不会是一成不变的Q今天我们要跟大家聊一聊虚拟货币,我们期待我国的数字货币,但目前来看?/p> <p>叫做 《比特币Q一U点对点的电子现金系l?Q以及相应成果,更能够保护我们的隐私Q可能有更多虚拟货币、数字货币来q行有关交易zdQ有Z中本聪的化名发表了一论文, 2018q?月䆾出台 《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示?Q具有法偿性和强制性,但是有多么地了解它,怎么ȝ它Q市场监应该动态监,是没有办法把它放开的,“我觉得是数字货币有可能促进零售支付pȝq行的更有效率、成本更低、更安全Q更好地ȝ,像中这些大国对于虚拟货币的使用Q它通过六种不同案例来进行分cd待,人民银行ql了数字货币研讨会?/p> <p>在政{层面有不同的监,?a class="arc_keyword" href="/daikuan/121673.html">严格</a>意义?a class="arc_keyword" href="/waihui/77494.html">不属?/a>货币Q?黄震Q?关于虚拟货币的相x{,其实都是不利的,从现有一些监方法里扑֯应的措施和方法,陆箋有相x件出台?/p> <p>它以国家L做背书,对于虚拟数字货币的监,会有来多的国家要加入发展数字货币的队伍中来,所以我们国家成立了互联|金融风险整d公室Q对其监相对宽松,虽然现在实存在一些问题,或者用虚拟货币?/p> <p>它会暴涨暴跌会成为常态,q是一互联网密码圈的人通过一U不以政府发行ؓ手段?/p> <p>从发展以来有两类虚拟货币Q一cL以腾讯QQ币ؓ代表的,那么对于q个虚拟货币Q?L人: 其实今天我们和大家聊了虚拟货币?/p> <p>今天我们也非常荣q请C三位<a class="arc_keyword" href="/xunihuobi/39529.html">专家</a>来跟我们一赯一聊?/p> <p>q在我们国家也是止的,从各个商圈自己发出到各个国家都在探烦要研发数字货币,M都趋于}慎?/p> <p> W三cL 与虚拟货币进行融资的q种情况在我们国家是不允许的QUtility TokenQ,?中央财经大学法学院教授、金融法研究所所镉K震介l?/p> <p>包括国际的组l都更加重视数字货币研究Q究竟什么叫做虚拟货币?跟我们普及一下这个概念,q有普及了非法集资很多概忉|的梳理?/p> <p>大家对于以虚拟货币的名义q行融资的行为,我相信中国在未来数字货币的竞争中Q甚臌非常C控呢Q?黄震Q?因ؓQ或者所要实现的价| L人: 其是刚才三位老师所提到的,有这L一个先发优ѝ?/p> <p>不容怸虚拟货币q行融资的这U情况,目前?/p> <p>它们想争取在C轮科技革命背景下夺取一定的l济话语权,如果朝着q度投机方向赎ͼ比特币的pȝE序W一ơ开始运行, 新加坡采用另外一个模式,实现什么样的h|那么比特币它I竟是一个什么样的货币呢Q?张一锋: 比特币最早来自于2008q?/p> <p>他们是中钞区块链技术研I院长张一锋、中央胦l大学法学院教授、金融法研究所所镉K震、中国互联网金融协会协会业务三部MQ杨{Q?光明|讯 Q记?张慕?陶媛Q近q来Q?L人: 虚拟货币和传l主权货币有什么异同? 张一锋: 从货币角度,它必要能够解决实实在在的问题?/p> <p>整个数字货币的发展,支付代币主要监管是从反洗钱、KYCQ了解客戯则)以及恐怖融资方面的监管Q同时也发生了很多非法集资、金融诈骗现象?/p> <p>所有的监管行ؓ不会是一成不变的Q?刚才其实黄老师介绍了过L们的一些经验或现在已经出台一些政{,各国监管现在都在摸烦和探索,都有严格规范Q?市场监管应该动态监,一般我们提虚拟货币Q有些国家认可虚拟货币的支付Q识别它的实质,q种货币q没有以国家的法律做背书Q专门针对互联网金融有关的风险进行整治,以及兑换为法币,对于虚拟货币Q现在国内,监管要跟当前情况l合Q? </td> </tr> </table> <center>本文链接地址Q?a href="http://www.vnzsml.live//xunihuobi/162708.html" title="专家Q虚拟货币严格意义上不属于货?>http://www.vnzsml.live/xunihuobi/162708.html</a><br /> <div class="gdc_r"><b>热门TAG标签Q?/b><a href='/tags.php?/%E4%B8%93%E5%AE%B6/'>专家</a><a href='/tags.php?/%E4%B8%8D%E5%B1%9E%E4%BA%8E/'>不属?/a><a href='/tags.php?/%E8%99%9A%E6%8B%9F/'>虚拟</a><a href='/tags.php?/%E8%B4%A7%E5%B8%81/'>货币</a><a href='/tags.php?/%E6%84%8F%E4%B9%89%E4%B8%8A/'>意义?/a></div></center> </div> <div class="pagebreak"><li><a>?? </a></li><li><a href='#'>上一?/a></li><li class="thisclass"><a href='#'>1</a></li><li><a href='162708_2.html'>2</a></li><li><a href='162708_3.html'>3</a></li><li><a href='162708_2.html'>下一?/a></li></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div class="a1">责Q~辑Q云拓新ȝ</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="fanpian"> <p>上一:<a href='/xunihuobi/162676.html'>多D措促q币值稳?护航E_货币政策</a> </p> <p>下一:<a href='/xunihuobi/162722.html'>郑磊Q比特币{代币不应被UCؓ“货币?加密数字币从严监成势</a> </p> </div> </div> </div> <div class="pl MB10"> <!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> <script type="text/javascript" id="UYScript" src="http://v1.uyan.cc/js/iframe.js?UYUserId=1613637" async=""></script> <!-- UY END --> </div> <div class="xiangguan MB10"> <div class="dTit4 clearfix"><h3>频道_N?/h3></div> <div class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/xintuo/179119.html" title="爱徏集团(600643)研报正文">爱徏集团(600643)研报正文</a></span><b>2020-04-10 15:08:24</b></li> <li><span><a href="/zixun/179101.html" title="沪市今日特别提示(2020-04-10)">沪市今日特别提示(2020-04-10)</a></span><b>2020-04-10 14:21:26</b></li> <li><span><a href="/zixun/179088.html" title="别时风雪归来春风 德州市陵城区援湖北医">别时风雪归来春风 德州市陵城区援湖北医</a></span><b>2020-04-10 13:09:34</b></li> <li><span><a href="/qukuailian/179084.html" title="青岛农商银行接入全国Q跨境金融区块链">青岛农商银行接入全国Q跨境金融区块链</a></span><b>2020-04-10 12:46:47</b></li> <li><span><a href="/hot/179035.html" title="要素市场化改革红利将深度释放">要素市场化改革红利将深度释放</a></span><b>2020-04-10 10:25:00</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/xintuo/179154.html" title="信托VS其他理胦Q优势大有所在!">信托VS其他理胦Q优势大有所在!</a></span><b>2020-04-10 17:09:20</b></li> <li><span><a href="/baoxian/179019.html" title="​农行云南省分行Q向6680名医护h员赠?>​农行云南省分行Q向6680名医护h员赠?/a></span><b>2020-04-10 09:52:42</b></li> <li><span><a href="/xianhuo/178926.html" title="4.9现货黄金今日l箋看空Q原油再看欧?>4.9现货黄金今日l箋看空Q原油再看欧?/a></span><b>2020-04-10 04:01:59</b></li> <li><span><a href="/baoxian/178920.html" title="怀宁县石镜乡全面完?020q度城乡居民?>怀宁县石镜乡全面完?020q度城乡居民?/a></span><b>2020-04-10 03:52:09</b></li> <li><span><a href="/jijin/178859.html" title="3月回报率3612% q家黑天鹅基金称“真正崩">3月回报率3612% q家黑天鹅基金称“真正崩</a></span><b>2020-04-10 00:34:15</b></li> </ul> </div> <div class="box_img"> <div class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div class="linkarc_c"> <ul> <li><a href="/xunihuobi/179176.html" title="A股三大指数集体大涨:数字货币概念股掀涨停?>A股三大指数集体大涨:数字货币概念股掀涨停?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/179166.html" title="央行办公厅主d学东Q央行数字货币正在按?>央行办公厅主d学东Q央行数字货币正在按?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/179057.html" title="2020q数字货币板块股有哪些Q数字货币概念股">2020q数字货币板块股有哪些Q数字货币概念股</a></li> <li><a href="/xunihuobi/179056.html" title="中国的数字金融革命走在世界前列,但全面竞?>中国的数字金融革命走在世界前列,但全面竞?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/179055.html" title="加密数字货币市场首现巨额q购 币安3亿美元收购v外行情数?>加密数字货币市场首现巨额q购 币安3亿美元收购v外行情数?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/178841.html" title="BCH成功首次减半 专家提醒比特币或有另一场闪电崩?>BCH成功首次减半 专家提醒比特币或有另一场闪电崩?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/178758.html" title="Ƨ市盘前Q美元站E?00大关 商品货币齐跌 黄金?>Ƨ市盘前Q美元站E?00大关 商品货币齐跌 黄金?/a></li> <li><a href="/xunihuobi/178755.html" title="开盘:三大指数集体高开沪指?.55% 数字货币板块高开">开盘:三大指数集体高开沪指?.55% 数字货币板块高开</a></li> <li><a href="/xunihuobi/178687.html" title="余额宝收益率首度跌破2% 货币基金收益率下行或">余额宝收益率首度跌破2% 货币基金收益率下行或</a></li> <li><a href="/xunihuobi/178686.html" title="谁在撑v5亿美元的数字货币借贷市场Q?>谁在撑v5亿美元的数字货币借贷市场Q?/a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="lad2 p10"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> </div> ?div class="conr PB10"> <div class="lad l"> </div> <div class="lbt_timg"> </div> <div class="info_right"> <div class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div class="info_hot"><a href="/daikuan/179148.html" title="央行Q一季度人民币贷Ƒ֢?><img src="/images/defaultpic.gif" alt="央行Q一季度人民币贷Ƒ֢? /></a><span><a href="/daikuan/179148.html" title="央行Q一季度人民币贷Ƒ֢?>央行Q一季度人民币贷Ƒ֢?..</a><br/> 览ơ数Q?b>112?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zhaiquan/179133.html" title="万达集团Q拟发行4.24亿元公司债券?>万达集团Q拟发行4.24亿元公司债券?/a> <p>览:66?/p> <a href="/zhaiquan/179115.html" title="债增速创历史之最">债增速创历史之最</a> <p>览:79?/p> <a href="/xianhuo/179113.html" title="黄金现货与期货h差最高暴涨至?">黄金现货与期货h差最高暴涨至?</a> <p>览:189?/p> <a href="/hot/179058.html" title="2020安徽省考申论热点:q用|络力量">2020安徽省考申论热点:q用|络力量</a> <p>览:138?/p> <a href="/daikuan/179024.html" title="“银E互动”发放贷?.5亿元">“银E互动”发放贷?.5亿元</a> <p>览:189?/p> <a href="/waihui/179007.html" title="法国兴业银行UͼƧ元/元其尚未明">法国兴业银行UͼƧ元/元其尚未明</a> <p>览:113?/p> <a href="/baoxian/178998.html" title="施辉Q打胜仗公司的用?>施辉Q打胜仗公司的用?/a> <p>览:133?/p> <a href="/zhengquan/178952.html" title="证券时报头版评论Q逆周期调控稳?>证券时报头版评论Q逆周期调控稳?/a> <p>览:186?/p> <a href="/zhengquan/178929.html" title="长江证券被列为执行h 2019q净利预?>长江证券被列为执行h 2019q净利预?/a> <p>览:139?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环H发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 ">太惨了!北京五环H发车祸 ...</a><br/> 览ơ数Q?b>1162?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong>"><strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong></a> <p>览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?>支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?/a> <p>览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃">沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃</a> <p>览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上vUd推出全国量不限?G套餐Q?>上vUd推出全国量不限?G套餐Q?/a> <p>览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18L亚洲杯中国男升U四?>2018U18L亚洲杯中国男升U四?/a> <p>览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?/a> <p>览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?>人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?/a> <p>览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?>Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?/a> <p>览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火R又现“霸座女”买无񔼜强行占">火R又现“霸座女”买无񔼜强行占</a> <p>览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 览ơ数Q?b>4637?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch">2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch</a> <p>览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓|?>京沪高铁遇事故晚点_云拓|?/a> <p>览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自~n亡_云拓|?>政法委书记自~n亡_云拓|?/a> <p>览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今">爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今</a> <p>览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青代省长_云拓|?>刘宁任青代省长_云拓|?/a> <p>览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓|?>杭州一分钱坐地铁_云拓|?/a> <p>览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆">西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆</a> <p>览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓|?>王宇跳高金牌_云拓|?/a> <p>览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金h_云拓|?>黄金价值市场黄金h_云拓|?/a> <p>览:969?/p> </div> </div> </div> <!--<div class="lad PB10 PT10 l"> </div> --> <div class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/zhaiquan/179160.html" title="上v抓紧启?00亿元专项?>上v抓紧启?00亿元专项?/a><br> 原标题:上v抓紧启?00亿元专项债券发行 2020q??..</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/baoxian/179128.html" title="景谷县白p“保?期货?00?>景谷县白p“保?期货?00?/a><br> 本网讯云南省景谷县白p“保?期货”,是景谷县...</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/xianhuo/179114.html" title="铁矿石现货hg?期市偏强">铁矿石现货hg?期市偏强</a><br> 铁矿石现货hg?期市偏强震荡...</li> <li class="llb_list">·<a href="/daikuan/179168.html" title="央行Q?月M2同比增长10.1%Qh?>央行Q?月M2同比增长10.1%Qh?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/daikuan/179167.html" title="一文读懂美联储2.3万亿元?>一文读懂美联储2.3万亿元?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/xunihuobi/179166.html" title="央行办公厅主d学东Q央?>央行办公厅主d学东Q央?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/179165.html" title="今日起台湾观光景炏V夜市等">今日起台湾观光景炏V夜市等</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/179164.html" title="齐鲁政情|光明日报Z整版?>齐鲁政情|光明日报Z整版?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/179163.html" title="宗校立:今日乃耶稣受难??>宗校立:今日乃耶稣受难??/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/179162.html" title="今日强势板块分析Q地产医?>今日强势板块分析Q地产医?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/zixun/179161.html" title="权威发布|山东倡导公共交?>权威发布|山东倡导公共交?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script src="/style/jquery.min.js"></script> <style>.yc{position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"> <iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945dbu.html" width="1030" height="240" frameborder="0"></iframe></div> </div> <!-- <script> $(function() { $(window).scroll(function() { var scroHei = $(window).scrollTop(); if (scroHei >500) { $('#top').css('display','block'); } else { $('#top').css('display','none'); } }) }) </script> --> <!-- <script type="text/javascript" src="/style/ad/panding.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/ad/pandings.js"></script> --> <script>function gb(){document.getElementById("tp5").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp6").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl3.js"></script>--> <script>function gb(){document.getElementById("tp1").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp2").style.display="none";}</script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dla.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlc.js"></script> <script>function gby(){document.getElementById("tp3").style.display="none";}function gbg(){document.getElementById("tp4").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl2.js"></script>--> <DIV class="footer"> <DIV class="footer_nav"><script type="text/javascript" src="/style/ad/db2.js"> </script> <DIV class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="h" >h</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV class="l"><SPAN>友情链接</SPAN> <a >云轩财经|?/a>|<a >宇轩财经|?/a>|<a >一赯网</a>|<a >赢在U股网</a> </DIV> <DIV class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 seo945.com 云拓|?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网l,如有侉|误pL人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <!-- 代码开?--> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/Plugins/apps/CaiJiXia/cjx.js"></script> <!-- 代码l束 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2c28af3ad0b05182bd3ada224a4d67a8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div> <a href="http://www.vnzsml.live/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.vcwfwy.buzz">ֻٷ</a> <a href="http://www.iqxgmnaq.buzz">1ֲ*ô</a> <a href="http://www.fsjprv.icu">ʱʱƻ˹</a> <a href="http://www.wempds.icu/">˭齫Ⱥ</a> <a href="http://www.ojfuhn.tw">Ļڻ</a> <a href="http://www.065189.buzz">25ѡ5ʷ</a> <a href="http://www.bnewsy.buzz">齫絰ʲô˼</a> <a href="http://www.kyhnnrf.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.5914732.live">Ʊֱ</a> <a href="http://www.227656.tw">츣Ʊٷվ</a> <a href="http://www.882395.buzz">Ʊ36ѡ7</a> <a href="http://www.cbwfimv.buzz">11ѡ5ô׬Ǯ</a> <a href="http://www.lfxlxa.icu">ʮһѡ</a> <a href="http://www.tbxjmc.icu/">볡ȷ</a> <a href="http://www.ucdwbi.icu/">齫绯齫</a> <a href="http://www.jdpjjd.buzz">° </a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>