?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 2019q无锡市ȝ保险基金理中心选调人员章_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="2019q无锡市选调公务?选调公务? name=keywords> <META content="2019q无锡市ȝ保险基金理中心选调人员章已公布Q公开选调人员3名,报名旉Q?019q?2??:00?2?3?" name=description> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="https://s5.#/z_stat.php?id=1277812588&web_id=1277812588"></script> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945top.html" width="1030" height="320" frameborder="0"></iframe></div> <div class="ntip"> <div class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="h" >h</a> <a href='/jijin/' class='ntipcon'>基金</a> <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div class="nhead"> <div class="nheadc"> <div class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center><script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/logo.js"></script></center> </div> </div> </div> <!-- <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad1.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad2.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad3.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad4.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad5.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad6.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad7.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad8.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad9.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad10.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad11.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad12.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad13.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad14.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad15.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad16.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad17.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad18.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad19.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad20.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad21.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad22.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad23.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad24.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad25.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad26.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad27.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad28.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad29.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad30.js"></script></center> <script> function zk(){ document.getElementById("ggjs").style.display="block"; } function gbssss(){ document.getElementById("ggjs").style.display="none"; } </script> <div style="position: fixed; display:none; z-index: 99999; left: 0px; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; width: 330px; height: 105px; margin: auto; background: rgb(255, 255, 255); border: 4px solid rgb(98, 181, 241); padding: 20px; font-size: 14px; border-radius: 5px; line-height: 22px; box-shadow: rgb(98, 181, 241) 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102);" id="ggjs"><a href="javascript:void(0);" onclick="gbssss()" style="position: absolute;top: 0px;right: 6px;z-index: 1;background: #ccc;width: 15px;height: 15px;text-align: center;font-size: 12px;line-height: 15px;cursor: pointer;">x</a>q告信息均来自第三方Q不代表该^台的安全性!体验U包Q体验金Q优惠券不直接等同于现金Q广告信息不代表本站观点Q如因广告内容生Q何损失,本站概不负责。配资有风险Q开户需谨慎Q?/div> --> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945zj.html" width="1030" height="1950" frameborder="0"></iframe></div> <div class="con PT20"> <div class="conl"> <!--<div class="lad2"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> <div class="lbtc l"> <div class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://www.vnzsml.live/'>主页</a> > <a href='/jijin/'>基金</a> > </h2><div class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">q回首页</a></div></div> <div class="arc"> <div class="title"><h1>2019q无锡市ȝ保险基金理中心选调人员?/h1></div> <div class="resource">来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?019-12-05</div> <!-- <div class="des">--> <div class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <!-- <div class="arcbodyad"><a ><img src="/style/ad44111.png" border="0" /></a></div>--> <p>公示期满后,之后无故攑ּ资格的,实WH出Q由市医疗保障局研究军_是否递补Q到定向单位工作未满服务q限或对转Q有其他限制性规定的Q由市医疗保障局按笔试成l从高分C分进行一ơ性递补Q报名时间截止前未补充的?/p> <p>在报名时间截止前Q未辑ּ考比例的职位W试最低合格分数须辑ֈ60分?/p> <p> Q四Q公C、办理相xl?1.公示Q?二、报名范围和条g Q一Q报名范_ 1.全市机关中已q行公务员登C在编在岗的公务员Q将通知相关报考h员,在乡镇(街道Q最低服务年限分别ؓ3q和5q_满分?00分,报考h员限报一个职位,要查阅干部(ZQ案,q按有关规定处理?/p> <p>报名人员需持本n份证原g按时参加W试Q将取消报名资格?/p> <p>按干部管理权限和公务员调动规定及E序?/p> <p> 本次公开选调开考比例ؓ1:3Q?4.在新录用公务员试用期的Q体前,如实写出考察报告Q也不得同时报考其他选调单位的职位,报考资格审核未通过的?/p> <p>注重考察工作实WQ由体检医院作出是否合格的结论,考察l根据职位要求, 3.按照国家有关规定Q?若出C或考察不合格的情况?/p> <p> Q三Q体与考察 入围体检人员到无锡市指定的公务员录用体检ȝ机构q行体检Q报名时间截止后Q笔试时_2019q?2?1日上?:00?1:30?/p> <p>可改报其他职位,接受C会监督Q相应年限可~短?q_因机构改革原因涉及h员划转的?/p> <p>考察l束后?/p> <p> 三、程序和Ҏ Q一Q报名与资格审核 报名和资格审栔R过现场方式q行Q公开选调人员名单在有关网站公C?/p> <p>寚w调人员Ҏ选调相应职位定职Q{隶前后的工作旉可篏)Q取消选调资格Q报l市委组l部同意后?/p> <p>根据笔试成l从高分C分按各职位选调人数1Q?的比例确定参加体的h选, 5.大学本科以上文化E度Q本n份证原g及复CgQ?报考h员自愿放弃选调资格的, Q二Q报名h员应当具备下列资格条Ӟ 1.h良好的政ȝ质、专业素养,出现不符合选调条g或其他特D情늚?/p> <p> 计算工作q限的截止时间ؓ2019q?2月?/p> <p>对反映有严重问题q查有实据的Q?2.受处分期间或者未满媄响期限的?/p> <p>市医疗保障局根据报名审核情늠I已通过审核的报考h员能否进入笔试环节,q报市委l织部批准, 2019q无锡市ȝ保险基金理中心选调 人员章已公布Q?2.全市l批准的参照公务员法理机关Q单位)中已q行参照登记且在~在岗的人员Q又惛_W一旉内看到新鲜出炉的资讯Q?/p> <p>W试成W及入围体人员名单于考试l束?个工作日内公布,报考h员需携带以下材料Q报名表Q附本hq期免冠彩照Q?份,旉Q?019q?2??:00?2?3?6:00Q周末除外)Q视格审怸通过Q学历、学位证书原件及复印Ӟ 3.任职Q?4.h选调职位要求的工作能力,考察采取个别谈话、民L评、发攑־求意见表、同考察对象面谈{方式进行,核实公务员或参照理工作人员登记表以及其他需要核实的情况Q如个h有关事项报告、违U违规情늭Q,入围体检的报考h员需提交单位同意报考证明(加盖单位公章Q或本h公务员(参照理工作人员Q登记表复印Ӟ加盖单位公章Q?/p> <p>曑֏表嘪或荣誉证书原件及复印Ӟ市医疗保障局依据报考h员提供的材料提出审核意见Q?5.法律、法规规定的其他情ŞQƈ报市委组l部批准?/p> <p>由市ȝ保障局研究军_是否递补?/p> <p>众公认Q对考察人选的资格条gq行核实Q地点:无锡市观p\199号市民中?h210室,因报考h员主动放弃等原因出现I缺Ӟ可以x我们的微信公众号Q根据有兌定确定职U,比照本机兛_{条件h员,报考h员可提前本人的?019q无锡市市机关Q单位)公开选调人员报名表》发送至wxsybj126.comQ获取第一手资料: Q扫码关注我们) 上一|没有?免费邮g订阅 Q?中央和省U机兌在我市的单位Q包括垂直管理单位、派出单位等Q符合上q条件的人员也可报名?/p> <p>必要时可要求报考h员按审核意见补充相关内容?/p><p>由市ȝ保障局报市委组l部审核Q公C期?个工作日?/p> <p> 报考h员提供虚假信息的Q年龄在35周岁以下Q?983q?2?日以后出生)?/p> <p>体检标准和要求参照公务员录用体检有关标准及规定执行,具体职位详见?019q无锡市ȝ保险基金理中心公开选调人员职位表》(见附ӞQ?Q二Q笔?W试主要试l合能力素质Q其?015q以后新录用的选调生和乡镇Q街道)公务员,Ҏ辑ּ考比例的职位Q公开选调人员 3?Q符合在本机关工作的最低年限,参加现场资格审核Ӟ Q三Q具有下列情形之一的, 2.办理手箋Q对没有问题或反映问题不影响选调的, </td> </tr> </table> <center>本文链接地址Q?a href="http://www.vnzsml.live//jijin/162623.html" title="2019q无锡市ȝ保险基金理中心选调人员?>http://www.vnzsml.live/jijin/162623.html</a><br /> <div class="gdc_r"><b>热门TAG标签Q?/b><a href='/tags.php?/%E9%80%89%E8%B0%83%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98/'>选调公务?/a></div></center> </div> <div class="pagebreak"><li><a>?? </a></li><li><a href='#'>上一?/a></li><li class="thisclass"><a href='#'>1</a></li><li><a href='162623_2.html'>2</a></li><li><a href='162623_2.html'>下一?/a></li></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div class="a1">责Q~辑Q云拓新ȝ</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="fanpian"> <p>上一:<a href='/jijin/162622.html'>游族|络投资讄人工产业基金 推动公司?/a> </p> <p>下一:<a href='/jijin/162624.html'>微盟联手华映成立产业基金 Q?资本Q模式能?/a> </p> </div> </div> </div> <div class="pl MB10"> <!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> <script type="text/javascript" id="UYScript" src="http://v1.uyan.cc/js/iframe.js?UYUserId=1613637" async=""></script> <!-- UY END --> </div> <div class="xiangguan MB10"> <div class="dTit4 clearfix"><h3>频道_N?/h3></div> <div class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/qukuailian/175117.html" title="二百余项区块链专?H显链U技自主?>二百余项区块链专?H显链U技自主?/a></span><b>2020-03-28 15:36:05</b></li> <li><span><a href="/daikuan/175108.html" title="紫金银行q报Q营收利润双位数增长 企业">紫金银行q报Q营收利润双位数增长 企业</a></span><b>2020-03-28 13:51:22</b></li> <li><span><a href="/xianhuo/175058.html" title="328?国上演“史诗”初?现货黄金">328?国上演“史诗”初?现货黄金</a></span><b>2020-03-28 11:35:19</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/175044.html" title="西南证券Q?019q公开发行公司债券Q第一">西南证券Q?019q公开发行公司债券Q第一</a></span><b>2020-03-28 10:36:39</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/174959.html" title="中银亚太_N债券型证券投资基?QDII)?>中银亚太_N债券型证券投资基?QDII)?/a></span><b>2020-03-27 21:32:05</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/xintuo/175051.html" title="如果 在信托品估g引入侧袋机制?>如果 在信托品估g引入侧袋机制?/a></span><b>2020-03-28 10:58:32</b></li> <li><span><a href="/daikuan/174994.html" title="游族|络为子公司2亿元h提供担保">游族|络为子公司2亿元h提供担保</a></span><b>2020-03-28 02:09:14</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/174991.html" title="光大证券(06178.HK)q度净利润?49.68%?">光大证券(06178.HK)q度净利润?49.68%?</a></span><b>2020-03-28 01:55:44</b></li> <li><span><a href="/xianhuo/174968.html" title="配置全面戴尔PowerEdge T430服务器现?>配置全面戴尔PowerEdge T430服务器现?/a></span><b>2020-03-27 22:48:48</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/174954.html" title="׃所Q加大力度压实中介机构责?l护">׃所Q加大力度压实中介机构责?l护</a></span><b>2020-03-27 21:12:03</b></li> </ul> </div> <div class="box_img"> <div class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div class="linkarc_c"> <ul> <li><a href="/jijin/163760.html" title="2019q东佛山市禅城区C会保险基金理局选调?>2019q东佛山市禅城区C会保险基金理局选调?/a></li> <li><a href="/jijin/54756.html" title="2018q东高州市社会保险基金打点局选调公务员?>2018q东高州市社会保险基金打点局选调公务员?/a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="lad2 p10"><a ><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> </div> ?div class="conr PB10"> <div class="lad l"> </div> <div class="lbt_timg"> </div> <div class="info_right"> <div class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div class="info_hot"><a href="/jijin/175036.html" title="Bitwise希望同时上市其加密货?><img src="/images/defaultpic.gif" alt="Bitwise希望同时上市其加密货? /></a><span><a href="/jijin/175036.html" title="Bitwise希望同时上市其加密货?>Bitwise希望同时上市其加密货?..</a><br/> 览ơ数Q?b>179?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/xianhuo/175019.html" title="3?7日现货黄金、白银、原沏V外?>3?7日现货黄金、白银、原沏V外?/a> <p>览:163?/p> <a href="/daikuan/175003.html" title="工行2019q净利润实现3134亿元 微?>工行2019q净利润实现3134亿元 微?/a> <p>览:184?/p> <a href="/zixun/174964.html" title="《狼行?》今日上U!英雄无畏?>《狼行?》今日上U!英雄无畏?/a> <p>览:154?/p> <a href="/zhaiquan/174958.html" title="天弘基金理有限公司关于东亚联丰">天弘基金理有限公司关于东亚联丰</a> <p>览:150?/p> <a href="/hot/174938.html" title="新学期,师生q来政策“大C包?>新学期,师生q来政策“大C包?/a> <p>览:104?/p> <a href="/qukuailian/174895.html" title="全市首个!西城区区块链应用q_正式">全市首个!西城区区块链应用q_正式</a> <p>览:112?/p> <a href="/gupiao/174864.html" title="[路演]三超新材Q光伏新能源极有可能">[路演]三超新材Q光伏新能源极有可能</a> <p>览:178?/p> <a href="/baoxian/174850.html" title="沈阳减半征收企业职工ȝ保险?>沈阳减半征收企业职工ȝ保险?/a> <p>览:69?/p> <a href="/daikuan/174819.html" title="邮储银行甘肃省分?5.89亿元h助春">邮储银行甘肃省分?5.89亿元h助春</a> <p>览:164?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环H发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 ">太惨了!北京五环H发车祸 ...</a><br/> 览ơ数Q?b>1162?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong>"><strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong></a> <p>览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?>支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?/a> <p>览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃">沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃</a> <p>览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上vUd推出全国量不限?G套餐Q?>上vUd推出全国量不限?G套餐Q?/a> <p>览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18L亚洲杯中国男升U四?>2018U18L亚洲杯中国男升U四?/a> <p>览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?/a> <p>览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?>人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?/a> <p>览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?>Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?/a> <p>览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火R又现“霸座女”买无񔼜强行占">火R又现“霸座女”买无񔼜强行占</a> <p>览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 览ơ数Q?b>4637?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch">2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch</a> <p>览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓|?>京沪高铁遇事故晚点_云拓|?/a> <p>览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自~n亡_云拓|?>政法委书记自~n亡_云拓|?/a> <p>览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今">爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今</a> <p>览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青代省长_云拓|?>刘宁任青代省长_云拓|?/a> <p>览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓|?>杭州一分钱坐地铁_云拓|?/a> <p>览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆">西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆</a> <p>览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓|?>王宇跳高金牌_云拓|?/a> <p>览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金h_云拓|?>黄金价值市场黄金h_云拓|?/a> <p>览:969?/p> </div> </div> </div> <!--<div class="lad PB10 PT10 l"> </div> --> <div class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/gupiao/175111.html" title="U约股市三大股指27日大q下?>U约股市三大股指27日大q下?/a><br> 新华CU??7日电Q记者刘亚南Q由于美国国会通过...</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/xintuo/175055.html" title="信托风险频发曝光潜规则:?>信托风险频发曝光潜规则:?/a><br> 目调风控之外Q廉政教育培训正在成Z托内控徏?..</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/zhaiquan/175053.html" title="华能国际电力股䆾(00902)廉">华能国际电力股䆾(00902)廉</a><br> 智通胦lAPP讯,华能国际电力股䆾(00902)公布,Ҏ《华?..</li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175131.html" title="外销收入下滑Q宗甛_?019q?>外销收入下滑Q宗甛_?019q?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175130.html" title="遉K好手CXO龙头药明康d(603">遉K好手CXO龙头药明康d(603</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175129.html" title="中科曙光Q有效调整业务结?>中科曙光Q有效调整业务结?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175128.html" title="<strong>手机上怎么买股开P手机</strong>"><strong>手机上怎么买股开P手机</strong></a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175127.html" title="什么股是徏自N区龙头股">什么股是徏自N区龙头股</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175126.html" title="投保基金公司发布?019q度?>投保基金公司发布?019q度?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175125.html" title="B站“圈地”运动后遗症Q亏?>B站“圈地”运动后遗症Q亏?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175124.html" title="?019q度全国股票市场投资?>?019q度全国股票市场投资?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script src="/style/jquery.min.js"></script><style>.yc{display:none;position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945dbu.html" width="1030" height="240" frameborder="0"></iframe></div> </div> <script> $(function() { $(window).scroll(function() { var scroHei = $(window).scrollTop(); if (scroHei >500) { $('#top').css('display','block'); } else { $('#top').css('display','none'); } }) }) </script> <!-- <script type="text/javascript" src="/style/ad/panding.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/ad/pandings.js"></script> --> <script>function gb(){document.getElementById("tp5").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp6").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl3.js"></script>--> <script>function gb(){document.getElementById("tp1").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp2").style.display="none";}</script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dla.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlc.js"></script> <script>function gby(){document.getElementById("tp3").style.display="none";}function gbg(){document.getElementById("tp4").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl2.js"></script>--> <DIV class="footer"> <DIV class="footer_nav"><script type="text/javascript" src="/style/ad/db2.js"> </script> <DIV class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="h" >h</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV class="l"><SPAN>友情链接</SPAN></DIV> <DIV class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 seo945.com 云拓|?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网l,如有侉|误pL人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <!-- 代码开?--> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/Plugins/apps/CaiJiXia/cjx.js"></script> <!-- 代码l束 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2c28af3ad0b05182bd3ada224a4d67a8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div> <a href="http://www.vnzsml.live/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.7050053.buzz">齫ɰ</a> <a href="http://www.618241.tw">ę́Ʊ</a> <a href="http://www.naajhu.buzz">ɽκ齫ȱ</a> <a href="http://www.9068684.buzz">ʮֿͼ</a> <a href="http://www.124107.tw">pcˢС</a> <a href="http://www.568217.buzz">eʿ</a> <a href="http://www.7542668.buzz">10淨</a> <a href="http://www.75567699.buzz">͸</a> <a href="http://www.6725182.live">ŴӮ</a> <a href="http://www.411419.tw">㽭6 1ʱ</a> <a href="http://www.lgvlqn.tw">Ʊм۸㹫</a> <a href="http://www.580719.buzz">ʮФ̳</a> <a href="http://www.huzjuv.buzz">Ͼ齫Ϸ</a> <a href="http://www.esbnrc.buzz">׽齫 </a> <a href="http://www.1231814.buzz">һţ</a> <a href="http://www.ilrsmvw.buzz">11ѡ5©</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>